Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę zgłaszania pojazdów sprowadzonych z zagranicy w Urzędzie Skarbowym . Nasza agencja celna oferuje zakres przedmiotowy usług, który obejmuje:

 • WYPEŁNIANIE DEKLARACJI AKCYZOWYCH AKC- U/S.
 • SKŁADANIE DOKUMENTÓW W URZĘDZIE SKARBOWYM W LUBLINIE.
 • SKŁADANIE AKC- U/S PRZEZ Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
 • MIENIE PRZESIEDLENIA – WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O ZWOLNIENIE Z AKCYZY ZA SAMOCHODY UE.
 • WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O ZWROT AKCYZY OD SAMOCHODU OSOBOWEGO.
 • WYDAWANIE POTWIERDZENIA ZAPŁATY AKCYZY ZA SAMOCHÓD.
 • PUNKT OPŁAT- MOŻLIWOŚĆ ZAPŁACENIA AKCYZY I OPŁAT SKARBOWYCH.
 • DORADZTWO , PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY KUPNA -SPRZEDAŻY.

Rejestracja pojazdów

Do rejestracji pojazdu wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Dla miast na prawie powiatu, jest to Urząd Miasta.

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu używanego kupionego za granicą:

 • Faktura (lub rachunek) zakupu albo umowa kupna-sprzedaży.
 • Dowód rejestracyjny lub karta eksportowa,
 • Polisa OC.
 • Potwierdzenie zapłaty należnej akcyzy.
 • Potwierdzenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku VAT lub o braku takiego obowiązku.
 • W przypadku aut spoza UE: potwierdzenie dokonania odprawy celnej.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych.
 • Tłumaczenia

Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dokumenty dotyczące badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.