Zwolnienie z akcyzy na mienie przesiedleńcze

przysługuje każdej osobie fizycznej przybywającej na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • 1. samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej,
 • 2. samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu,
 • 3. osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 2,
 • 4. samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju,
 • 5. Samochód osobowy jest zwolniony z akcyzy jeżeli został przywieziony przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.

Warunki

 • Aby udowodnić, że pojazd był używany za granicą przez minimum pół roku do celów prywatnych samochodu osobowego – powinien być na Ciebie zarejestrowany – dowód rejestracyjny dobrze też posiadać umowę kupna sprzedaży.
 • Przez rok nie możesz sprzedać, wynająć lub wypożyczyć na podstawie umowy tego samochodu. Gdy to robisz tracisz prawo do zwolnienia i musisz zapłacić akcyzę.
 • Jeżeli wróciłeś do kraju to masz rok, żeby załatwić zwolnienie z akcyzy na samochód. Po roku zwolnienie przepada.
 • Do urzędu celnego zgłaszasz się do 14 od dnia przekroczenia samochodem granicy Polski.

Jak załatwić zwolnienie z akcyzy?

 • 1. Piszesz wniosek o wydanie zaświdaczenia o zwolnieniu z akcyzy do naczelnika Urzędu Skarbowego( Agencja Celna Delta pomaga załatwić wszystkie formalności )
 • 2. do wniosku do naczelnika urzędu skarbowego dołączasz oświadczenie,
 • 3. dołączasz wymagane dokumenty – dokumentujące, że jesteś w Polsce( np. umowa najmu mieszkania, umowa o prace, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu), że pojazd był przez Ciebie używany przez pół roku, jaka jest jego wartość rynkowa (obecnie), potwierdzasz swoje zamieszkanie za granicą ( kontrakty, payslip itp.)
 • 4. opłacasz 17 zł za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy na odpowiednie konto,
 • 5. odbierasz zaświadczenie,
 • 6. rejestrujesz samochód w urzędzie komunikacji.

Przepisy regulujące zwolnienie to art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z danie 12 grudnia 2008 o podatku akcyzowym.